Borneoneo’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

hasil seleksi 32

Peserta Didik Nilai Pilihan Daftar Ulang
No. Daftar Nama Siswa Tgl Lahir BP NEM BI MAT IPA Pilihan 1 Pilihan 2 Tahap 1
1885 FAUZIAH 23/10/1998 T 24.9 8.4 8.25 8.25 032 013 T
4902 MUHAMMAD MIJAN GULAM 12/04/1999 T 24.55 8.8 7.75 8 032 024 T
2703 SAFITRI 30/03/1999 T 24.3 8.8 8.5 7 032 029 T
1715 PUTRA PRATAMA 02/11/1999 T 23.5 8 7.25 8.25 032 013 T
2045 MUHAMMAD ARIF 05/04/1999 T 23.45 8.2 7 8.25 032 029 T
2124 RAHMADI 11/12/1997 T 23.1 8.6 7.5 7 032 029 T
1056 MUHAMMAD NATSIR 20/12/1998 T 23.05 6.8 8.25 8 024 032 T
2085 SITI SAUDAH 03/08/1997 T 22.85 8.6 8.75 5.5 032 029 T
2438 DARMA YUDA CIPTO PRAJA 23/11/1997 T 22.65 8.4 7.25 7 032 013 T
1364 BAHRIAN AGIT 20/03/1998 T 22.65 7.4 7.5 7.75 032 013 T
2163 REMI JAYADI 13/11/1998 T 22.1 8.6 7 6.5 032 013 T
5020 AYU HARDINI 03/05/1999 T 21.95 8.2 5.5 8.25 032 021 T
4401 MAULIDA ETIKA RAHMI 27/06/1999 T 21.9 8.4 5.75 7.75 032 021 T
2845 NOOR HAYATI 05/09/1998 T 21.85 8.6 5.5 7.75 032 013 T
4366 MUHAMMAD ANIS 01/03/1999 T 21.8 7.8 7.5 6.5 032 013 T
2268 NUR MAINAH 06/08/1999 T 21.7 8.2 5.25 8.25 032 029 T
1264 RIANA 18/06/1999 T 21.45 7.2 6.25 8 032 013 T
1483 ABDUL HAKIM 05/07/1999 T 20.9 7.4 6.25 7.25 032 013 T
1123 SITI MUNAWARAH 14/02/1999 T 20.65 8.4 6.25 6 032 029 T
1207 REKA WULANDARI 24/07/1999 T 20.5 8 6 6.5 032 013 T
2594 HAIRUNNIDA 07/09/1998 T 20.3 8.8 4.75 6.75 032 029 T
6906 WANDA SYILVIA FITRI 30/11/1999 T 20.3 7.8 5.75 6.75 010 032 T
1307 SRI RAHAYU 13/02/1998 T 20.1 7.6 5.5 7 032 029 T
2405 RUSDIYANTI 13/05/1999 T 20.05 7.8 6.25 6 032 015 T
1777 M. BARUNA SETIA PUTRA 08/08/1999 T 19.85 6.6 6.5 6.75 032 013 T
436 MUHAMMAD YORDAN 29/12/1998 T 19.55 7.8 5.75 6 021 032 T
2368 ROSAMILA MAYANG SARI 16/10/1998 T 19.4 8.4 4.75 6.25 032 029 T
54 SITI AINIAH 06/01/1999 T 19.4 8.4 4 7 021 032 T
1541 FATURRAHMAN 18/06/1999 T 19.2 7.2 5 7 027 032 T
2652 RAHMAN JULI 08/07/1999 T 19.15 8.4 4.25 6.5 032 013 T
5055 MUHAMMAD FAJAR 20/12/1997 T 19.05 7.8 5 6.25 032 021 T
1853 HENI MUSTANI 16/05/1999 T 18.95 8.2 4.25 6.5 032 013 T
6982 RIZKA MARLIANA PUTRI 18/03/1999 T 18.65 9.4 3.75 5.5 032 029 T
6212 MUHAMMAD ALIF FAHRIDHO 13/10/1999 T 18.65 8.4 4.25 6 027 032 T
2671 JUNAIDI 11/06/1998 T 18.65 8.4 4 6.25 032 013 T
1412 MUHAMMAD PADILAH 18/11/1997 T 18.4 7.4 6.5 4.5 032 013 T
7080 NAZAR FITRATUS SYA’BAN 21/11/1999 T 18.35 8.6 2.5 7.25 032 013 T
892 SITI ZATIYAH 19/11/1998 T 18.35 7.6 4 6.75 021 032 T
3116 ALFIAN NOOR IFANSYAH 04/06/1997 T 18.3 7.8 4.75 5.75 021 032 T
4828 IHDA RAHMADIANTY 08/01/1999 T 18.2 8.2 5.25 4.75 032 013 T
505 HALISA. H 16/01/1900 T 18.15 7.4 6.75 4 021 032 T
6291 AKHMAD FIQRI MAULANA SAPUTRA 24/09/1999 T 17.95 8.2 3.25 6.5 032 012 T
1448 IBNUL HASAN 05/10/1998 T 17.85 6.6 5 6.25 032 013 T
1922 DILA SAFIRA KURNAINA 15/09/1998 T 17.6 8.6 3 6 032 013 T
1966 FARID JUNAIDI 16/06/1999 T 17.55 6.8 3.75 7 032 013 T
1646 KHAIRUNNISA FAHRIATI 19/08/1999 T 17.2 8.2 4.5 4.5 021 032 T
3222 ADINATA FIRJATULLAH 10/06/1999 T 17.2 7.2 3.5 6.5 021 032 T
6333 MUHAMMAD ALIF NUR FATAH GHOFUR 15/02/1999 T 17 8 2.75 6.25 013 032 T
6444 M.RIJALI FAHMI 13/08/1999 T 17 7 5 5 013 032 T
2010 M. RIZWAN MAULANA 29/06/1998 T 17 7 4 6 032 014 T
6543 MUHAMMAD JALALLUDIN SAYUTI 16/09/1999 T 16.95 8.2 3.25 5.5 013 032 T
2423 MUHAMMAD AGIL FADHOLI 30/07/1999 T 16.95 7.2 3.75 6 013 032 T
6787 AULIA RAHMAH 09/06/1999 T 16.85 7.6 4 5.25 013 032 T
1631 MITA 29/05/1999 T 16.85 7.6 3.5 5.75 032 029 T
6823 SALSABILA 20/07/1999 T 16.85 7.6 3.5 5.75 032 020 T
6535 RIZWAN RENALDI 23/07/1999 T 16.85 5.6 5.75 5.5 013 032 T
7033 MUHAMMAD WIDIONO 26/04/1999 T 16.8 7.8 4.75 4.25 013 032 T
1817 RUDI 05/06/1999 T 16.8 7.8 4 5 032 013 T
2968 YUNI MAULIDA. Z 10/06/1999 T 16.7 8.2 3 5.5 013 032 T
2468 MUHAMMAD RIZKI RIANDY 04/05/1998 T 16.7 7.2 4.25 5.25 032 013 T
7025 KHOVINA FITRI SYAULINA 08/01/1900 T 16.65 7.4 2.5 6.75 013 032 T
1291 INDAH SUNDARI 17/01/1998 T 16.6 7.6 3.75 5.25 027 032 T
6654 TAUFIK RAHMAN 03/05/1999 T 16.6 5.6 5.5 5.5 013 032 T
6513 RINA PRI SANTI 05/07/1998 T 16.55 7.8 3.25 5.5 032 029 T
35 AJI MAULANA BAIHAQI 04/05/1998 T 16.5 8 3 5.5 013 032 T
6864 FADHAL ARIF 21/07/1997 T 16.4 7.4 4.75 4.25 013 032 T
7120 MEGA RAHIMAH 20/08/1999 T 16.35 8.6 3.75 4 012 032 T
2361 GAYATUL AMANI 03/02/1998 T 16.3 6.8 5.25 4.25 013 032 T
6497 MUHAMMAD HAFIZ ANSHORI 01/06/1999 T 16.3 6.8 4.25 5.25 013 032 T
2691 RAHMANIAH 20/11/1999 T 16.3 6.8 3.75 5.75 032 017 T
888 WAHYU RINANTO 20/04/1999 T 16.25 7 4 5.25 017 032 T
6992 MUHAMMAD NUR HUDA 11/01/1900 T 16.25 7 3.25 6 032 013 T
3370 HILINDA TAMARA SARI 02/04/1998 T 16.2 7.2 4.25 4.75 013 032 T
6359 JOKO BANDI SAPUTRO 14/05/1999 T 16.15 7.4 4 4.75 013 032 T
6962 KHAIRUN 18/12/1998 T 16.1 6.6 4 5.5 032 029 T
6809 MUHAMMAD ARITIYA ZULHAJ 21/03/1999 T 16.1 6.6 3.25 6.25 013 032 T
2201 NORRYAH 14/06/1999 T 16 8 3.25 4.75 032 029 T
5253 DIAN ABDI ARYANTO 02/10/1998 T 15.95 7.2 4.25 4.5 032 029 T
6413 ZAIN NUR MIFTAH 04/10/1999 T 15.95 6.2 3.25 6.5 013 032 T
5573 MUHAMMAD REZKI FARSI 03/04/1999 T 15.9 7.4 3.5 5 032 013 T
305 RIZKI RAHIM 01/09/1999 T 15.9 6.4 3.5 6 017 032 T
6967 RIZQI MUHAMMAD ILHAM 04/07/1998 T 15.6 7.6 3.5 4.5 032 014 T
7007 MUHAMMAD FAJAR 15/01/1999 T 15.55 7.8 1.5 6.25 019 032 T
6770 MUHAMMAD AL FIANDI 27/04/1999 T 15.5 7 3.25 5.25 013 032 T
6997 YOGA DWI AGUSTA 02/04/1998 T 15.4 7.4 2.75 5.25 013 032 T
6311 MUHAMMAD ASRUL RIFANI 14/08/1998 T 15.4 6.4 3.75 5.25 029 032 T
4538 RUSDIANA 29/06/1999 T 15.35 8.6 3.25 3.5 013 032 T
221 NOOR SARI 07/02/1998 T 15.3 6.8 3.75 4.75 013 032 T
1869 AULIA RAHMAN 22/05/1998 T 15.3 4.8 4.75 5.75 013 032 T
499 ARPAH 12/06/1999 T 15.25 6 5 4.25 013 032 T
4780 RIZKY RAMADHANI 20/01/1998 T 15 6 4.5 4.5 027 032 T
2299 MURNI AYU SARI 08/08/1999 T 14.95 7.2 2.75 5 029 032 T
7182 AKHMAD DIDI FAKHRURRAJI 11/08/1998 T 14.95 6.2 3.75 5 032 014 T
200 MUHAMMAD ZULKIFLI 18/07/1999 T 14.85 6.6 5 3.25 013 032 T
7282 RIKA NOVIANA 25/11/1997 T 14.7 4.2 4.25 6.25 021 032 T
6872 MUHAMMAD ALDI WAHYUDI 29/04/1999 T 14.6 6.6 3.75 4.25 017 032 T
96 24.9 18.17135417 14.6

Juni 28, 2011 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: